Minikonfirmander i Ravnsbjergkirken

Skal du være minikonfirmand?

I Ravnsbjergkirken tilbydes der minikonfirmandforløb/dåbsoplæring på både 1., 3. og 5. klassetrin. Kirkens præster og kirke- og kulturmedarbejder står for samværet med minikonfirmanderne. Børnene og deres familier får en skriftlig indbydelse sendt fra Ravnsbjergkirken. Når vi indbyder sognets børn til disse forløb, er det fordi vi gerne vil gøre dem kendt med de bibelske fortællinger og med kirken. Den gentagne kontakt med børnene under opvæksten giver os en god mulighed for at lære både børnene og deres forældre at kende.

Minikonfirmandforløbet er en opfølgning af dåben. Vi ønsker at fortælle børnene om den kristne tro og om den kirke, som de ved dåben er kommet til at tilhøre. Børn, der ikke er døbt, er selvfølgelig også velkomne.

Minikonfirmander på 1. klassetrin

Tidspunkt: På 1. klassetrin ligger minikonfirmandforløbet fra midten af november til slutningen af januar. Undervisningen foregår efter skoletid i Ravnsbjergkirken. Transport: Børnene bliver hentet i bus på deres respektive skole og kørt til kirken og tilbage igen efter undervisningen. Indhold: Temaer, som der tales om på dette klassetrin, er: advent, jul og Jesu barndomshistorier. Ud over Bibelfortællingerne, synger og leger vi og laver forskellige kreative ting. Hver gang indledes der i kirken. Børnene får også hver gang lidt at spise og drikke. Som afslutning på forløbet inviteres børn, forældre og søskende til en afslutningsfest. I forbindelse hermed er der en gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne optræder med et hellig tre kongers optog.

Minikonfirmander på 3. klassetrin

Tidspunkt: Børnene fra 3. klasse går til minikonfirmander fra begyndelsen af september til midten af november. Undervisningen foregår efter skoletid. Transport: Børnene bliver hentet i bus på deres respektive skole og kørt til kirken og tilbage igen efter minikonfirmander. Indhold: I 3. klasse hører børnene flere af de kendte fortællinger om Jesus. Der fortælles desuden om de forskellige ting, der er i kirkerummet, så som døbefont, alter, prædikestol, orgel o.s.v. Hver gang begynder vi i kirken. Børnene får også lidt at spise - Det er der brug for efter en lang skoledag. Forløbet afsluttes med en afslutningsgudstjeneste og fest, hvor minikonfirmanderne og deres familier inviteres.

Minikonfirmander på 5. klassetrin

Tidspunkt: Minikonfirmander på 5. klassetrin finder sted i maj måned. To aftener fra 17.00 til 20.30. Indhold:Temaet for minikonfirmanderne i 5. klasse er påsken og fællesskab. Fællesskabet understreges ved, at vi begge aftner laver mad sammen. På programmet står også et sanseligt påskeløb og kreative aktivitet. Både torsdag og fredag aften afsluttes der i kirkerummet, hvor vi hører om påskens dage. 

 

Læs også om...