Fødsel og Faderskab

Tillykke med jeres lille baby

Anmeldelse af fødsel
En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret. En forældreanmeldelse er kun nødvendig, hvis ingen jordemoder har medvirket ved fødslen.

Faderskab
Ugifte forældre har mulighed for at få faderskab registreret i 14 dage fra barnets fødsel ved at indgive en Omsorgs- og ansvarserklæring digitalt på www.borger.dk. Er erklæringen ikke modtaget indenfor fristen, sendes sagen videre til Familieretshuset.

 

Læs også om...