Fødsel og faderskab

Anmeldelse af fødsel: En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret. En forældreanmeldelse er kun nødvendig, hvis ingen jordemoder har medvirket ved fødselen.

Ugifte forældre har mulighed for at få faderskab registreret i 14 dage fra barnets fødsel ved at indgive en Omsorgs- og ansvarserklæring digitalt på www.borger.dk 

Er erklæringen ikke modtaget indenfor fristen, sendes sagen videre til Statsforvaltningen.

Navngivning: Barnet skal have navn senest 6 måneder efter fødslen, enten ved dåb eller navngivning. Navngivning sker via www.borger.dk med digital signatur.

Reglerne for fornavne, mellemnavne og efternavne Kan findes på Familiestyrelsens hjemmeside www.familiestyrelsen.dk/navne