Navneændring

Anmeldelsen om navneændring sker via www.borger.dk med Nem id.  I nogle tilfælde er der behov for dokumentation eller papirblanket. Vurderes det, at der er behov for yderligere dokumentation, vil man blive kontaktet. Navneændringer koster 500 kr., som kan betales med Dankort via www.borger.dk.